Eelkool 5-7 aastastele lastele

Õpiväljundid:

Pööratakse tähelepanu heasoovlikule suhtumisele kaaslastesse. Tegeletakse kirjutamise, lugemise ja arvutamisega. Pööratakse tähelepanu kirjatehnikale ja mõtlemise arendamisele. Õpitakse tundma looduse saladusi. Kasutatakse põnevaid viise käeliseks eneseväljenduseks. Õpitakse kunsti vaatlema ja analüüsima. 

Laps saab tundides läbi positiivse õhkkonna enesekindlamaks ja julgemaks.

Märksõnadeks on elav õppetöö, mängulisus, loovus, lõimitus, ühtsus. Rühmas õpib kuni 12 last.
Eesmärgiks on arendada koolieelikutes õpioskust, loovust, esinemis –ja tunnetusoskust. Õpetatakse kirjutama, lugema ja arvutama läbi reaalsete mängude. 

Eelkooli tunnid toimuvad Kesk-Eesti Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskuse  ruumides aadressil Lai 33 Paide kolmas korrus.

2023/24 tundidega alustame 06. novembril esmaspäeviti iga nädal, algusega 16.00.  Õppetöö kestab 1 tund. Ühe kuu maksumus on 50 eurot, mille sees on ka õppematerjalid.

Eelkooli viivad läbi keskuse eripedagoogilise ettevalmistusega õpetajad ja tugispetsialistid. 

Lapsevanemad saavad tagasisidet oma lapse arengust. 

Registreeri siin: 

kids, girls, writing