Teenusest

Sotsiaaltransport on mõeldud inimesele, kelle abivajaduse hindamisel on selgunud, et puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on tagada erivajadusega inimesele võimalus käia ennekõike tööl ja koolis, kasutada avalikke teenuseid või teha muid igapäevaelu toiminguid. Sotsiaaltransporditeenust saab kasutada erivajadusega inimene, kes funktsioonihäirest tingituna kasutab liikumisabivahendeid või vajab liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel kõrvalabi ning kes ei saa kasutada ühistransporditeenust või isiklikku sõiduautot.

Inimene saab kasutada teenust kas läbi KOV tellimuse või iseseisvalt.

Teenust osutatakse isiklikeks sõitudeks üle Eesti. Juhendamist vajav inimene kasutab teenust koos saatjaga. 

Kellele? 

Teenust on õigus kasutada inimesel, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude või kellel ei ole võimalik kasutada erinevatel põhjustel ühistranspordi teenuseid. 

Kui palju maksab teenus?

  • 0.80 senti kilomeeter.  Omaosalustasu on kehtestatud KOVi õigusaktidega. 
Teenust osutatakse 9 kohalise väikebussiga või sõiduautoga. Teenuse sisse kuulub vajadusel abistamine raviasutuses liikumisel.