ukraine, heart, help

Pakume Ukraina põgenikele emakeelset nõustamisteenust. 

Meie eesmärgiks on pakkuda nõustamist ja tuge peredele ning üksikisikutele. Teenust pakuvad psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, kogemusnõustaja, tegevus- ja füsioterapeut.  Pereprobleemide korral pakub tuge pereterapeut. Terapeutidel on pikaajaline töökogemus oma tegevusvaldkonnas, meetodid on teaduspõhised ning meeskonna liikmed on läbinud vastavad koolitused.

Osutame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust nii lastele kui täiskasvanutele (tegevusluba nr  SRT000234). Üheskoos leiame parimad viisid abi osutamiseks ning sobivad teraapiavormid klientidele. Uudseks lähenemiseks on mobiilne rehabilitatsioonimeeskond, kes liikumispuudega klientidele teeb kodukülastusi.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega.

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
  • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
  • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Pakume enda klientidele head, turvalist ja sõbralikku koostööd.  Me leiame alati aega, et suhelda klientidega vahetult ja empaatiliselt. Keegi ei pea ootama kannatlikult oma vastuvõtuaega kiiret reageerimist nõudvate probleemide korral- me oleme ka väljaspool vastuvõtuaega kättesaadavad ja püüame leida lahenduse, mis aitaks olukorda leevendada. 

Meie asutuse tugivõrgustik aitab lapsevanemaid erinevate probleemide korral. Kogenud sotsiaaltöötajad aitavad korraldada võrgustikutööd igas maakonna piirkonnas.

Mitmed kogemusnõustajad jagavad oma abi läbi isikliku teekonna ja läbielamiste, et olla toeks praegustele lapsevanematele, kellel on kodus aktiivsus- tähelepanuhäirega laps, pervasiivse arenguhäirega või liitpuudega laps. 

Hea koostöö kohalike omavalitsustega ja tugisüsteemide tundmine, annab võimaluse pakkuda kliendile parimaid lahendusi erinevate probleemide korral nii üksiknõustamises kui rehabilitatsiooniteenusel olles. 

Olete oodatud!

Asutuse FB leht.