Spetsialist jagab nõu ja kogemust

Millist kooli valida puudega lapsele. Võimalused elukohajärgses koolis ja erikoolid.

Täpsem info jooksvalt kodulehel.

Piktogrammide kasutamine.

Kõnepuudega laste ja täiskasvanute alternatiivkõne programm. Õpime kasutama ja vaatame erinevaid kasutusvahendeid. November 3 nädal. Täpsem info jooksvalt kodulehel.

Lapsevanemate enda soovid...

Millist infot soovite saada. Oodatud ettepanekud.

Kogemusnõustaja räägib...

Haigused ja haigusega elamine. Täpsem info jooksvalt kodulehel.
Oleme tegevustega alustanud!